گاه ماهی کوچک قرمز

ساخت وبلاگ
چکیده : خانه ی دوست کجاست؟» در فلق بود که پرسید سوارآسمان مکثی کردرهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی ... با عنوان : گاه ماهی کوچک قرمز بخوانید :
خانه ی دوست کجاست؟» در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید
شعر نشانی - سهراب سپهری

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

گاه ماهی کوچک قرمز، قطره ای شورمی شوم گاهی
به تو نزدیک تر شدم، امّا از خودم دور می شوم گاهی

دیشب از فرط غصّه به عکست حرفهای نگفته را گفتم
اینکه بی تو چقدر تنهایم، اینکه مجبور می شوم گاهی..

شعرها مثل برّه مظلومند، من ولی گرگ در لباس شبان
شاعرم، آه بین اشعارم حرف ناجور می شوم گاهی

زلزله، مرگ، وحشت چنگیز، سالها می شود که تب دارم
گر چه خوارزم شاه تسلیم است، من نشابور می شوم گاهی

در به در در پی تو میگردم، کو نشانی کجاست خانه ی دوست؟
وضع آشفته ای است در ذهنم، گرهی کور می شوم گاهی

رهگذر تو و من که سیگارم، می نشینم میان لبهایت
تا ببخشی مرا به شن زاری، شاخه ی نور می شوم گاهی

بگذریم از خودت بگو، من که بی توگیجم درون اقیانوس
گاه ماهی کوچک قرمز، قطره ای شور می شوم گاهی

نرگس کاظمی زاده 1389

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 4 آبان 1395 ساعت: 3:42